• Σχόλιο του χρήστη 'ιωάννης τσιωνάς' | 21 Μαρτίου 2015, 19:57

    άρθρο 9 παρα 2 εδάφιο 1γ Εάν η έκθεση έχει αποχρώσες ενδείξεις για άτακτη διαχείριση αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε κάποιου είδους δίωξη από τις προβλεπόμενες στα 1α και 1β ή και τις δύο ταυτόχρονα. Οι διαδικασίες είναι πλέον σχετικά γρήγορες εκτός εάν απαιτηθεί ΕΔΕ, στην οποία περίπτωση μάλλον δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι συνθήκες. Για να μην υπάρχει λόγος ανησυχίας για το μεσοδιάστημα ας προβλεφθεί αλλαγή καθηκόντων και όχι νέα κατηγορία αργίας πέραν της ποινικής και πειθαρχικής δίωξης.