• Σχόλιο του χρήστη 'ιωάννης τσιωνάς' | 21 Μαρτίου 2015, 19:44

    άρθρο 9 παρα 3 Αναφέρεται η διοικητική διαδικασία της επαναφοράς αλλά τι γίνεται με την ηθική και υλική αποκατάσταση του εσφαλμένως διωκόμενου και τιθέμενου σε αργία. Έχει στιγματιστεί, έχει υποστεί ψυχολογική φθορά και οικονομική ζημία. Είτε τελικώς δεν καταδικάστηκε σε παύση αλλά σε μικρότερη ποινή, είτε αθωώθηκε πλήρως. Και τι γίνεται με πιθανές επαναλαμβανόμενες διώξεις που καταλήγουν σε αθωώσεις; Στην περίπτωση που υποκρύπτουν διωγμούς με άλλες σκοπιμότητες (εξάλειψη ανταγωνιστών για θέσεις ευθύνης, αντιπαλότητες στα πλαίσια της άσκησης καθηκόντων που μετατρέπονται σε διώξεις), όσοι αδίκως και επαναλαμβανόμενα κινούν τέτοιες διαδικασίες είναι στο απυρόβλητο;