• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελική' | 22 Μαρτίου 2015, 15:42

    Πρέπει να ρυθμιστεί με μεταβατικές διατάξεις η δυνατότητα επιλογής στη μονιμοποίηση όσων υπαλλήλων ΙΔΑΧ έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ήδη βρίσκονται εγγύς της συνταξιοδότησης .Το αντίθετο δεν εξυπηρετεί, πέραν της ζημίας που θα υποστούν οι εργαζόμενοι αυτοί από τον κίνδυνο απώλειας της αποζημίωσης των 12 μηνών που δικαιούνται να λαμβάνουν με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία ως υπάλληλοι ΙΔΑΧ, προεχόντως το δημόσιο συμφέρον και τον σκοπό που επιδιώκει ο νομοθέτης μέσω της επιχειρούμενης ως άνω ρύθμισης ήτοι της ορθολογικότερης οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών μέσω της κινητικότητας του προσωπικού του