• Σχόλιο του χρήστη 'Xara' | 22 Μαρτίου 2015, 18:57

    Οι περισσότεροι ΙΔΑΧ προσλήφθηκαν με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ και πολλοί από αυτούς έγιναν ΙΔΑΧ με το νόμο Παυλόπουλου. Σε αντίθεση με τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, με την πρόσληψή τους, τους αναγνωρίστηκε όλη η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα (μισθολογικά) και λαμβάνουν πολύ υψηλότερες αμοιβές απ' ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με ίδια και συνήθως περισσότερα προσόντα. Ο θρίαμβος του ρουσφετιού είναι αυτή η διάταξη. Είναι ντροπή να περάσει έτσι χωρίς όρους τέτοια διάταξη. Τουλάχιστον να γίνει διαχωρισμός αυτών που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και αυτών που μονιμοποιήθηκαν με ρουσφετολογικές διατάξεις.