• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΙΚ.Κ.' | 23 Μαρτίου 2015, 09:54

    Ως υπάλληλος ΙΔΑΧ σε ΟΤΑ (πρώην υπάλληλος Δημοτικής Επιχείρησης από το 1995) έχω να κάνω τα εξής σχόλια ως προ το Άρθρο 15-Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων: Με δεδομένου ότι : 1. Οι διοριζόμενοι συνεχίζουν να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που κατείχαν προ του διορισμού τους σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων, 2. Οι κενές οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων στους ΟΤΑ έχουν καταργηθεί, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τη "μετονομασία" (γιατί περί μετονομασίας πρόκειται και όχι μετατροπής όπως αναφέρεται στο σχέδιο) της θέσης ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ σε θέση μονίμου υπαλλήλου. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μονίμων και ΙΔΑΧ. Όλοι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο Τομέα (και μάλιστα από τότε που μας απασχολούσε η Δημοτική Επιχείρηση). Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις δημοτικές επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ακόμη και σήμερα. Δηλαδή τους θεωρούμε ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά κατά τ'άλλα εφαρμόζουμε ενιαίο μισθολόγιο... Όσοι πιστεύουν ότι με το να "βαπτιστούν" από ΙΔΑΧ σε μόνιμοι για να έχουν μεγαλύτερη "σιγουριά", δε θα πρέπει να ξεχνούν την περίπτωση των Δημοτικών Αστυνόμων που έμειναν στον αέρα εν μία νυχτί. Αυτό που προτείνω είναι να καταργηθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί ΙΔΑΧ -μόνιμοι και να βρεθεί μία κοινή ονομασία-ορολογία για το σύνολο των υπαλλήλων, π.χ. Υπάλληλοι Δημοσίου Τομέα. Η μοναδική διασφάλισή μας είναι να εφαρμοσθούν επιτέλους καθηκοντολόγιο και στόχοι για κάθε υπάλληλο κάτι το οποίο δεν βλέπω να εφαρμόζεται άμεσα.