• Σχόλιο του χρήστη 'Μαυροειδάκος Ιωάννης' | 23 Μαρτίου 2015, 10:45

    Παρακαλούμε να προστεθούν στο παρόν σχέδιο νόμου και οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στα ν.π.ι.δ. στους ΟΤΑ. Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομικό κόστος διότι ήδη υπηρετούν στα εν λόγω ν.π.ι.δ. (Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις) των Δήμων επί σειρά ετών και θεωρούμε ότι είναι απολύτως δίκαιη η μετατροπή τους από αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε μόνιμο προσωπικό. Θεωρούμε ότι θα είναι άδικο υπάλληλοι που εργάζονται στα ν.π.ι.δ των ΟΤΑ επί σειρά ετών και είναι ήδη αορίστου χρόνου δηλ. εκτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εν λόγω νομικών προσώπων και κατ’ επέκταση των ΟΤΑ να μην τους δίνεται η δυνατότητα ισότιμης μεταχείρισης με τους υπολοίπους συναδέρφους αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα ν.π.δ.δ. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι ανωτέρω στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου σας.