• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Γ' | 23 Μαρτίου 2015, 14:14

    Για τούς 85 εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον ν 4172/13 και δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης και για τούς οποίους 1) δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης 2) έγινε παράνομη διακοπή μισθοδοσίας από 23/3/2014 3) δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση απόλυσης 4) δεν είχαν τη δυνατότητα να μπουν στο ταμείο ανεργίας 5) δεν είχαν τη δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη δουλειά 6) δεν είχαν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (λόγω μη καταβολής των εισφορών στο ταμείο) κ.α Παρακαλώ για όλους τούς παραπάνω λόγους πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριληφθούν τα εξής Α) Το χρονικό διάστημα από 22-3-2014 μέχρι να γίνει η επαναπρόσληψη να αναγνωριστεί ως χρόνος διαθεσιμότητας και να συνυπολογίζεται για κάθε υπηρεσιακή , μισθολογική μεταβολή και ως συντάξιμος χρόνος Β) Να γίνει καταβολή των μισθών αναδρομικά από 22-3-2014 ΜΟΝΟ με ΝΟΜΟ (και όχι δικαστικά) θα δοθεί οριστική και δίκαιη λύση για όλους