• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis' | 23 Μαρτίου 2015, 15:36

    Καταρχήν χαιρετίζω αυτή τη διάταξη δεδομένου ότι θέτει τις βάσεις για την αρχή που θέλει ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για ίδια εργασία στο δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε υπαλλήλου δεν εξαρτώνται από το τύπο της σύμβασης ή την ιδιότητα που τυχόν έχει ο κάθε υπάλληλος (π.χ. ιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ΙΔΑΧ ή μόνιμος). Με βάση αυτό το σκεπτικό δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις ούτε και για ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων όπως π.χ. για αυτούς με έμμισθη εντολή διότι με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνουμε ότι μία ειδική κατηγορία υπαλλήλων που είναι κυρίως «νομικοί» επιτρέπεται να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που μεταξύ όλων των άλλων πελατών τους έχουν και τη δημόσια υπηρεσία που εργάζονται. Η σύγκρουση συμφερόντων στη πορεία των ετών είναι αδύνατον να αποφευχθεί. Ακόμη περισσότερο είναι επιτακτική η ανάγκη για τη κατάργηση των εξαιρέσεων σε καιρούς όπου οι ανεργία στους νέους καλπάζει υπάρχουν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί που μπορούν να είναι ταυτόχρονα και ελεύθεροι επαγγελματίες.