• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Α' | 23 Μαρτίου 2015, 16:30

    Κύριε Υπουργέ, στο παρόν σχέδιο νόμου να συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία να μην απολύεται άμεσα υπάλληλος στο φάκελο του οποίου βρέθηκε παραποιημένο πιστοποιητικό έως ότου η απόφαση είναι τελεσίδικη και να γίνονται δεκτά τυχόν ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο υπάλληλος καθόσον ενδεχομένως να δικαιωθεί και να συντελείται με αυτόν τον τρόπο απώλεια ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η χώρα.