• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Καββαδάς' | 23 Μαρτίου 2015, 19:58

    Νομίζω πως η πολιτική επιστράτευση όχι μόνο δεν πρέπει να περιοριστεί αλλά πρέπει και να επεκταθεί. Ας εξετάσουμε το γιατί το πως και το πότε. Γιατί να επεκταθεί: Επειδή το κράτος πέρα από τη φορολογία [που σημαίνει οικειοποίηση μέρους του πλούτου και των εισοδημάτων των χρημάτων κοινώς] οφείλει να δέχεται και τη προσφορά ανθρώπων που δεν έχουν τίποτε τέτοιο να δώσουν αλλά θέλουν να συνεισφέρουν.Επομένως οφείλει να επεκταθεί κρατική εργασίας υπο το στρατό σε κοινόχρηστους χώρους άλση δρόμοι υποδομές αλλά και σε αγροτικούς χώρους δρόμους ακαλλιέργητα χωράφια καθαρισμοί υγιεινή ασφάλεια κλπ με ειδικευμένους ανειδίκευτους και γενικώς ανθρώπους που θέλουν -εθελοντικά- να συμβάλουν ως εργαζόμενοι σε προκαθορισμένες θέσεις και εργασίες που θα προκηρύσονται σε βάση τακτική και εποχιακή όπως γίνεται με τις εργολαβίες σε δήμους -σε κοινότητες- ή με τις εθελοντικές κατασκηνώσεις έργων και στο μέτρο που μπορούν να συνεισφέρουν άνεργοι εξειδικευμένοι ή άνεργοι εργάτες ή ακόμη και εντελώς ανειδίκευτοι που μπορούν να συνεισφέρουν πιο ευέλικτα με ένα ελάχιστο ποσό και διαμονή διατροφή ένδυση. Όταν το κράτος δεν έχει χρήματα έχει χέρια που τίθενται υπο το μηχανικό του στρατού ή άλλες υπηρεσίες του.Ως υποβοήθηση των δήμων ή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Πότε μπορεί να γίνει αυτό; Οταν ο φορολογούμενος δηλώνει μηδενικά εισοδήματα ή κάτω του ορίου φτώχειας θα επιστρατεύεται αυτόματα ώστε να εργασθεί εφόσον θέλει σε έργα των ΜΟΜΑ ή άλλων υπηρεσιών πχ πυροσβεστικής αστυνομίας υγείας και λοιπά υποβοηθώντας το έργο τους. Μπορεί να ενταχθούν συνταξιούχοι ανάπηροι νέοι γέροι μορφωμένοι αμόρφωτοι αναλόγως εμπειρίας και προτίμησης τους αλλά και δυνατότητας τους. Η επιστράτευση αυτού του τύπου δεν θα είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Η Επιστράτευση σε θέσεις ευθύνης εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου θα είναι εντός της σύμβασης εργασίας τους ως υπηρεσιακή ομάδα ασφαλείας. Από κει και πέρα όμως οι υπόλοιποι δικαιούνται το δικαίωμα τόσο στην απεργία όσο και στην αεργία.