• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα' | 23 Μαρτίου 2015, 22:26

    Η παράγραφος 2,1β του άρθρου 09(έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης) πρέπει να εκλείψει. Το να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει και με στημένες κατηγορίες και ειδικά στις Περιφέρειες. Αν δεν συμορφωθείς με τις παράλογες απαιτήσεις των προϊσταμένων σε παραπέμπουν τοποθετώντας έναν > ο οποίος βαφτίζοντας παράβαση καθήκοντος ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά μια οποιαδήποτε ενέργεια αφού, τα παραπτώματα αυτά δεν διευκρινίζονται και δεν οριοθετούνται στον Υπαλληλικό κώδικα και αφού ο διενεργών την ΕΔΕ δεν ελέγχεται από κανέναν και δεν υφίσταται καμία συνέπεια ακόμη και αν ο διωκόμενος υπάλληλος αθωωθεί. Με τη συγκεκριμένη παράγραφο δεν αλλάζει τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας αφού και πάλι με την παραπομπή ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία και θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται δήθεν επίορκοι , ενώ οι πραγματικοί θα έχουν ιδιαίτερη ασυλία Αυτήν την παράγραφο οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι και γενικά οι αρμόδιοι προϊστάμενοι για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία, θα την εκμεταλλευτούν αναλογα, όπως συμβαίνει και σήμερα, είτε για να πιέζουν υπαλλήλους να εξυπηρετούν τους <> είτε για να τους εκδικηθούν για τα πολιτικά τους πιστεύω. Ολο το πειθαρχικό δίκαιο μιλάει μόνο για τους υπαλλήλους και ποτέ για τους προϊσταμένους οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε με ποια κριτήρια οι περισσότεροι γίνονται προϊστάμενοι και τι υποχρεώσεις έχουν σε αυτούς που τους έκαναν προϊσταμένους και τι πιέσεις δέχονται πολλές φορές από αυτούς οι υπάλληλοι να εξυπηρετήσουν υμετέρους και αν δεν συμορφωθούν τους παραπέμπουν στα πειθαρχικά Αυτές λοιπόν οι ρυθμίσεις πρέπει να προστατεψουν τον υπάλληλο να προβλέπουν και για τους προϊσταμένους , αλλά και γι' αυτούς που διενεργούν τις ΕΔΕ να τιμωρούνται αν αποδειχθεί η αθωότητα του υπαλλήλου, με αυστηρή μάλιστα ποινή, για να εκλείψουν τα φαινόμενα που συμβαίνουν σήμερα να βρισκόμαστε σε αργία γιατί δεν παρανομήσαμε. Είναι αδιανόητο να διενεργούν ΕΔΕ απλοί υπάλληλοι , που δεν έχουν καμία εξειδίκευση για να κάνουν αυτήν τη δουλειά καμία επιστημονική γνώση καιεπί πλέον να μην ελέγχονται από κανέναν. Κατά τη γνώμη μου το πειθαρχικό δίκαιο πρέπει να στηρίζεται σε δικαστές.