• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη εκπ/κός σε διαθεσιμ'οτητα' | 23 Μαρτίου 2015, 23:04

    Κ. Υπουργέ Παρά τις κακοήθειες, παρακαλούμε συνεχίστε τις διαδικασίες επαναπρόσληψης μας, για να αρθεί εν μέρει η τεράστια αδικία, που δεχθήκαμε, χωρίς υπαιτιότητα μας με μεγάλο οικονομικό κόστος και ακόμη μεγαλύτερο ψυχολογικό και κοινωνικό. Οσον αφορά το νομοσχέδιο στο άρθρο 23 στην παράγραφο 3, δεν διευκρινίζεται σε ποιους αναφέρεται. Αν αφορά και τους εκπ/κούς έχω να επισημάνω μια επιπλέον αδικία, που έγινε σε κάποιους από εμάς, οι οποίοι ενώ είχαμε τα νόμιμα προσόντα, δεύτερο πτυχίο και ειδικότητα δεν δόθηκε στις προκηρύξεις καμιά θέση για την δεύτερη ειδικότητά μας, επομένως μας στερεί την δυνατότητα να συμμετάσχουμε. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί άρθρο, που να μας δίνει την δυνατότητα συμμετοχής, διαφορετικά καταστρατηγείται η αρχή της ισονομίας , όπως έγινε και με τις προκηρύξεις 6, 8, και 10. Επίσης είναι δίκαιο να αναγνωρισθεί στους 85 συναδέλφους μας το δικαίωμα της αμοιβής για το χρονικό διάστημα, που δεν αμείβονταν . Ακόμα θα πρέπει να μας αναγνωρισθεί ο χρόνος διαθεσιμότητας στην βαθμολογική και μισθολογική μας εξέλιξη, επειδή βρεθήκαμε για μακρύ χρονικό διάστημα στην κατάσταση αυτή, χωρίς υπαιτιότητά μας και έχοντας αυξημένα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.