• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΚ' | 24 Μαρτίου 2015, 08:57

    ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Στην πράξη μόνιμοι και αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι είναι το ίδιο. Όμως στους υπαλλήλους αορίστου χρόνου παρασχέθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που είχε αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, δικαίωμα όμως που δεν παρασχέθηκε και στους μόνιμους υπαλλήλους με το πρόσχημα της δημοσιουπαλληλικής τους σχέσης και ιδιότητας. Καθώς όμως ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ μονίμων και αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ;Π.χ. υπάλληλος που μετατάχθηκε από την Ολυμπιακή σε ΝΠΔΔ με 20 έτη προϋπηρεσίας στον ΟΑ και 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα τοποθετείται σε ανώτερη μισθολογική βαθμίδα από μόνιμο υπάλληλο του ΝΠΔΔ με τα ίδια έτη προϋπηρεσίας λόγω μη δυνατότητας αναγνώρισης των ετών εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό, θα σας παρακαλούσα να προβείτε σε εφαρμογή της παραγράφου 4 (στ) του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζεται προϋπηρεσία 7 ετών που παρασχέθηκε στον ιδιωτικό τομέα σε αντικείμενο συναφή με το αντικείμενο εργασίας του δημοσίου τομέα ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.