• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ' | 24 Μαρτίου 2015, 10:30

    Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο διατάξεις σχετικά με τα παρακάτω: • Να καταργηθεί ο θεσμός της διαθεσιμότητας • Να επιλυθεί το θέμα της αναγνώρισης της διαθεσιμότητας για τους 85 εκπαιδευτικούς: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, να διατηρούν (από τις 22/3/14 μέχρι σήμερα) την ίδια υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση με όσους έκαναν τις σχετικές αιτήσεις. • Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιμότητας: Ο χρόνος της διαθεσιμότητας να συνυπολογίζεται για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική μεταβολή (συμπεριλαμβανομένης και της αναδρομικής καταβολής των μισθολογικών απωλειών του 25%, που υποστήκαμε το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας) και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων. • Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να επανατοποθετηθούν στις οργανικές τους θέσεις, να τοποθετηθούν αυτόματα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στα σχολεία, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να προετοιμαστεί έγκαιρα η λειτουργία των τομέων και ειδικοτήτων που θα επαναλειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ • Να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής, όσων ωθήθηκαν πρόωρα στη σύνταξη: Οι εκπαιδευτικοί που ωθήθηκαν στην σύνταξη χωρίς τη θέλησή τους μετά την τοποθέτησή τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη για πλήρη σύνταξη, να έχουν τη δυνατότητα με αίτησή τους να επιστρέψουν στην εκπαίδευση αναστέλλοντας την σύνταξή τους, σε κενές οργανικές θέσεις των ΕΠΑΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ