• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νταής' | 24 Μαρτίου 2015, 10:06

    Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη δεν εκπληρώνει τη βασική της επιδίωξη, που είναι η απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης απεργών. Για παράδειγμα αν κριθεί ότι λόγω μιας απεργίας (νόμιμης ή που έχει κριθεί παράνομη) τίθεται θέμα κινδύνου δημόσιας υγείας, ποιο δημόσιο αγαθό θα προκριθεί, προκειμένου να επιλεγεί το αν θα προωθηθεί η απόφαση πολιτικής επιστράτευσης.