• Σχόλιο του χρήστη 'πανος' | 24 Μαρτίου 2015, 11:13

    1.Σύμφωνα με το άρθρο 103παρ.7 του Συντάγματος και τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, ο διορισμός δημόσιων υπαλλήλων(δηλ. υπαλλήλων που έχουν ειδικές εγγυήσεις πχ μονιμότητα κλπ) γίνεται μόνο μετά από διαγωνισμό ή επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής(ΑΣΕΠ).Είναι, επομένως, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉ, η ρύθμιση με την οποία αυτόματα με μόνη μια διοικητική πράξη συμβασιούχοι ΙΔΑΧ διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι σε οργανική θέση, χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνισμός ή επιλογή με βάση αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους 2.Με τη ρύθμιση αυτή δικαιώνεται κ α ι ο "από το παράθυρο" "χωρίς προσόντα" στρατός "ορισμένου χρόνου - έργου" των Δημάρχων και του δικομματισμού, που κατάφεραν με νομικισμούς, μεθοδεύσεις ακόμα και με πλαστά στοιχεία ή ψευδείς βεβαιώσεις να μετατρέψουν τις συμβάσεις εργασίας τους σε αορίστου χρόνου. Αντί, δηλαδή, να συνεχιστεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να απολυθούν, επιβραβεύονται και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, κλέβοντας αντίστοιχα θέσεις εργασία από άλλους πιο άξιους ανθρώπους που δεν είχα μπεί σε εκλογική συναλλαγή, υποβαθμίζοντας και την ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ???????