• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Σ.' | 24 Μαρτίου 2015, 11:37

    Θετική και δίκαιη η αποκατάσταση του τεκμηρίου της αθωότητας και όλες οι αλλαγές σε σχέση με την επιβολή της αυτοδίκαιης αργίας. Τι γίνεται όμως, με όσους υπαλλήλους έχουν ήδη διατελέσει σε μακρόχρονη αυτοδίκαιη αργία, επειδή έχουν παραπεμφθεί σε δίκη (από κοινού και εξαιτίας των αλληλοκατηγοριών μεταξύ αιρετών), η οποία ακόμη εκκρεμεί και θα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα; Όταν τελικά εκδικαστεί κάποτε η υπόθεσή τους και αθωωθούν, υπάρχει πρόβλεψη «αυτοδίκαιης αποκατάστασης», πέραν της ηθικής βλάβης, με την αυτόματη καταβολή των αποδοχών που αδίκως στερήθηκαν ή θα πρέπει να ξεκινήσουν δικαστικό αγώνα για να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα, απέναντι σε μια δημόσια διοίκηση που θεωρεί καθήκον της να προσφεύγει στον υψηλότερο βαθμό, με αποτέλεσμα οι δικαστικές υποθέσεις να μην τελεσιδικούν παρά μετά την παρέλευση δεκαετιών;