• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Σ.' | 24 Μαρτίου 2015, 12:58

    Κύριε Υπουργέ, Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, το προσωπικό ΙΔΑΧ των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995 που λύθηκαν (με βάση το Ν. 3463/2006), μεταφέρθηκε στους Δήμους ή σε ΝΠΙΔ-Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσοι μεταφέρθηκαν και υπηρετούν σε Δήμους αποκτούν καθεστώς μονιμότητας, ενώ όσοι επελέγησαν, κυρίως λόγω των υψηλών προσόντων τους, να στελεχώσουν ΝΠΙΔ-Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ, μένουν εκτός της ρύθμισης. Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των ΝΠΙΔ-Α.Ε. των ΟΤΑ υπόκεινται ήδη στο μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς του Δημόσιου τομέα (ενιαίο μισθολόγιο, πειθαρχικό δίκαιο κλπ), παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα εξομοίωσής τους με τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ των Δήμων, ώστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση ανάμεσα σε πρώην συναδέλφους και η δυνατότητα κινητικότητας και αξιοποίησής τους από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πέραν της μετακίνησης εντός του Δήμου για 2+2 έτη, αποκλειστικά με απόφαση Δημάρχου, με βάση το άρθρο 15 του Ν. 4257/2014).