• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 24 Μαρτίου 2015, 14:28

    Γενική παρατήρηση: Το "δημόσιο" είναι πέντε διαφορετικά πράγματα (από θεσμικής απόψεως): 1. Η ΠτΔ, το Δικαστικό Σώμα και η ΒτΕ 2. Η Εκτελεστική Διοίκηση (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) 3. Οι ΟΤΑ α΄ & β΄βαθμίδος (όπου υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ ανταποδοτικών κοινωφελών υπηρεσιών και διοικητικών υπηρεσιών) 4. Τα κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμοί (Νοσηλευτικά, Εκπαιδευτικά, Ασφαλιστικοί) 5. Οι ΑΕ ιδιοκτησίας του Δημοσίου κατά 50%+1 μετοχή Το ΣτΕ προστατεύει τους Δημοσίους Υπαλλήλους (τους υπαλλήλους που καλούνται να ασκήσουν ΔΙΟΙΚΗΣΗ ήτοι να εκδώσουν Διοικητικές Πράξεις) από την απειλή της απόλυσης. Ειδική παρατήρηση: Γιατί αφού με το 15$7 δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό να ρυθμίζει το θέμα και για άλλες κατηγορίες, να μην εξουσιοδοτηθεί για όλες; Τέλος, γιατί δεν συστήνεται μια ακόμη κατηγορία υπαλλήλων (ΕΕΠ) πάνω από τους ΠΕ για να ενταχθούν εκεί οι αυξημένων προσόντων υπάλληλοι και να αναλάβουν κατά προτεραιότητα βάσει γνώσεων και εμπειρίας σύγχρονης διοίκησης τις θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση μπας και ξεκολήσει από τον περασμένο αιώνα όπου βρίσκεται βαλτωμένη;;