• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Ζολοταριώφ' | 17 Ιουνίου 2015, 13:49

    Η καταβολή του τέλους ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σήμερα μαζί με τη λήξη πληρωμής ΦΠΑ σύμφωνα με τη δήλωση της επιχείρησης. Μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα πληρωμής του τέλους στους Δήμους να γίνει έως ένα μήνα μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Επίσης, με την αριθ. ΥΠ.ΕΣ. 21636/27.05.2014 Διευκρινήσεις ως προς την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εγκύκλιο για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία «Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας», καθορίζεται ότι εφόσον στην άδεια των προαναφερόμενων επιχειρήσεων προβλέπεται η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων ή η δυνατότητα ανάπτυξης αυτών, το σύνολο των προϊόντων που αυτές διαθέτουν προς κατανάλωση υπόκειται στην επιβολή του εν λόγω τέλους, ανεξάρτητα αν αυτά καταναλώνονται εντός ή εκτός του καταστήματος. Πρέπει να μελετηθεί η αποσαφήνιση των διατάξεων αυτών νομοθετικά και πέραν της ανωτέρω εγκυκλίου ώστε να καταστεί σαφές στους Δήμους το ποιες επιχειρήσεις υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. Με την υπαγωγή των αρτοποιητικών επιχειρήσεων εάν έχουν άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και την επιβολή του τέλους σε όλα τα προϊόντα τους ανεξάρτητα από το εάν όντως καταναλώνονται εντός της επιχείρησης ή όχι, ήδη δημιουργούνται ζητήματα επιβάρυνσης της τιμής. Ταυτόχρονα συχνά οι Δήμοι αδυνατούν να ελέγξουν σωστά τις αδειοδοτήσεις αυτές, αλλά και υπάρχουν καταστήματα που χωρίς σχετική άδεια παρέχουν τη δυνατότητα κατανάλωσης των προϊόντων που πωλούν και τα οποία επίσης δεν ελέγχονται, ειδικά δε όταν η Δημοτική Αστυνομία δεν υφίσταται πλέον, ή και όπου επανασυστάθηκε είναι υποστελεχωμένη.