• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΩΜΑΣ ΣΥΡΟΣ' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:43

    Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά)αποκτήθηκαν πριν από τον διορισμό στο Δημόσιο ή κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Υπηρεσίας κάνοντας χρήση Εκπαιδευτικής Άδειας και να προσμετρώνται με διαφορετικό τρόπο για την κατάταξη των υπαλλήλων. Επίσης, ο χρόνος Εκπαιδευτικής Άδειας για την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν θα πρέπει να προσμετράται ως προϋπηρεσία για την κατάταξη στο βαθμό.