• Σχόλιο του χρήστη 'Hλίας Αλευράς, ΠΕ3 ΜΔΕ, Διευθυντής ΟΤΑ Α’β (με Ν.3839/10 από Υ.Σ.), μέλος Υπ. Συμβουλίου' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:51

    Παρατηρήσεις: 1. Πρέπει να προστεθεί ανάλογη τροποποίηση των άρθρων του Ν.3584/07 (υπάλληλοι ΟΤΑ Α΄β) 2. Η "αυτοδίκαιη" κατάταξη στους βαθμούς είναι μεν θετική από άποψη χρόνου, αλλά η "εμπειρία" από την αντίστοιχη κατάταξη του Ν.4024/11 «έδειξε» ότι κάθε τμήμα προσωπικού ερμήνευε «διαφορετικά» το Νόμο, με αποτέλεσμα όταν ερχόντουσαν «θέματα» στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, να υπάρχουν πολλές «λάθος» κατατάξεις. Προτείνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος η «επικύρωση» της κατάταξης από τα Υπηρ. Συμβούλια.