• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΑΜΠΗΣ' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 13:37

    Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθεί το εξής:Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου και μέχρι στις 30-4-2017 του επόμενου χρόνου οι προακτέοι στον επόμενο βαθμό θα πρέπει να γίνεται αυτοδίκαια για να αποφευχθεί γραφειοκρατικό πρόβλημα στις Διευθύνσεις προσωπικού, διότι μέχρι να γίνει η κατάταξη η αρχική θα πρέπει μέχρι στις 30-4-2016 να βγεί νέος πίνακας των υπαλλήλων προς προαγωγή.