• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:08

    Στην παρ. 1 θα πρέπει να προστεθεί και η αναγνώριση προυπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι επτά(7) έτη όπως προσδιορίζεται στην παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν.4024/11 ΦΕΚ 226/Α/27-10-11 έτσι ώστε να συνυπολογιστεί στην νέα μισθολογική και βαθμολογική κατάσταση.