• Σχόλιο του χρήστη 'Αιμίλιος Ριζογιάννης' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    - Η επιφύλαξη της παραγρ.3 του άρθρου 7, τι ακριβώς σημαίνει; - Πρέπει να απαλειφθεί η εξαίρεση των αυτοτελών Γενικών Γραμματειών, αλλιώς με μαθηματική ακρίβεια, θα γεμίσει ο τόπος από αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες.