• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γ.' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 13:05

    Δεν προβλέπεται η χρήση της αναγνωσρισθείσας προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα έως 7 έτη (όπως προβλέπεται από το μόλις προηγούμενο άρθρο 26) προκειμένου για την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων. Αυτό είναι απόλυτα άδικο και αντίκειται στην κοινή λογική.