• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΓΕΛΗΣ' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 18:39

    1.Είναι άδικο κάποιος υπάλληλος ΔΕ ή ΤΕ που κατάφερε παράλληλα με την εργασία του να τελειώσει το πανεπιστήμιο με συναφές αντικείμενο και να κάνει μετάταξη σε ανώτερο κλάδο να «τιμωρείται» και να χάνει χρόνο προϋπηρεσίας ενώ επί της ουσίας κανονικά θα έπρεπε να επιβραβεύεται. 2. Με την διάταξη του άρθρου 27, παρ. 3 θα υπάρξουν περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ που προέρχεται από μετάταξη από κατώτερη κατηγορία (ΤΕ) θα χάνει από 1-12 χρόνια προϋπηρεσία (υπάλληλοι με 12-34 χρόνια) με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας να αποκτούν βαθμό γρηγορότερα από τον προερχόμενο από μετάταξη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ. 3. Η παραπάνω διάταξη δεν πρέπει να ισχύσει για περιπτώσεις μετάταξης από ΤΕ σε ΠΕ. 4. Είναι άδικο επίσης υπάλληλοι χωρίς πτυχίο να "χάνουν" προϋπηρεσία 4-5 ετών και οι υπάλληλοι των περιπτώσεων που ανέφερα 1-12 χρόνια.