• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ Κ.' | 7 Δεκεμβρίου 2015, 13:43

    Η κατάταξη στους νέους βαθμούς από 1/1/2016 να γίνει από μηδενικής βάσεως, να επανεξετασθεί η τυχόν αναγνωρισένη υπηρεσία αν έγινε σύμφωνα με το νόμο. Δυστυχώς οι αρμόδιοι στα γραφεία προσωπικού ερμηνεύουν κατα το δοκούν και οι οδηγίες από τις εποπτεύουσες αρχές δεν είναι ξεκάθαρες και δημιουργούνται προβλήματα και άνισες καταστάσεις αφού για ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Με ξεκάθαρες οδηγίες να τεθούν οι προυποθέσεις αναγνώρισης των προυπηρεσιών και να γίνει και έλεγχος αυτών είτε από τα Υπουργεία είτε από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Επίσης η προυποηρεσία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα αν δεν είναι συναφής να μην αναγνωρίζεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά.