• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία Μ.' | 7 Δεκεμβρίου 2015, 15:43

    Παρακαλώ, θα ήθελα να σας εκθέσω τα εξής: Κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη στο Δημόσιο, μοριοδοτείτο η αποδεδειγμένη σε συναφές προς το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα(έως 5 χρόνια ήταν το ανώτερο στις παλιές προκηρύξεις), εν συνεχεία όμως, δεν αναγνωριζόταν και δεν αναγνωρίζεται έως σήμερα στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή αποτελούσε προσόν διορισμού πριν την πρόσληψη και όχι μετά απ' αυτή. Πέραν τούτου, θα ήθελα να επισημάνω ότι ως προς το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας λόγω απόκτησης πτυχίου μετά το διορισμό, είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να λυθεί καθώς είναι πολύ άδικο σ’ έναν υπάλληλο που εργάζεται σε συγκεκριμένο κλάδο κατώτερης κατηγορίας και καταφέρνει να εξελίξει τον εαυτό του αποκτώντας πτυχίο και να μεταταχθεί σε ανώτερη κατηγορία, να μην αναγνωρίζονται τα χρόνια που έχει δουλέψει έως τώρα παρόλο που συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο κλάδο/ειδικότητα, στην ίδια ακριβώς θέση και στο ίδιο αντικείμενο.