• Σχόλιο του χρήστη 'KIKH ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 09:48

    Και σ'αυτό το άρθρο γίνεται πάλι αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.Γιατί;