• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΗ Β.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:19

    " Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα από 1/1/12 και εντεύθεν οι Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Φ.Κ.Α. Νοσοκομεία κλπ αποδυναμώθηκαν από στελέχη τα οποία αποχώρησαν εσπευσμένα για συνταξιοδότηση λόγω των επαναλαμβανόμενων τροποποιήσεων συνταξιοδοτικών διατάξεων και των επαπειλούμενων μειώσεων συντάξεων και εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος . Αποτέλεσμα αυτού ήταν πολλά άξια αποδεδειγμένα στελέχη ( είχαν δηλ. επιλεγεί από Υπηρεσιακά Συμβούλια Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Προϊστάμενοι Τμημάτων) με γνώσεις και εμπειρία , που μπορούσαν να βοηθήσουν το Δημόσιο Τομέα αποχώρησαν. Θα ήταν ευχής έργον εάν σ' αυτά τα στελέχη δίνονταν η δυνατότητα να επανέλθουν στην υπηρεσία από την οποία αποχώρησαν ή να στελεχώσουν τα ελεγκτικά σώματα των αντίστοιχων υπηρεσιών με αναστολή του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποχώρησαν κάνοντας χρήση ευνοϊκών διατάξεων, κυρίως μητέρες ανηλίκων 50 ετών και άνω, ενώ είχαν πλήρη υπηρεσιακή εμπειρία και κατάρτιση στερώντας από τις υπηρεσίες την πολύτιμη βοήθειά τους τόσο στην υλοποίηση του έργου τους όσο και στην εκπαίδευση νεώτερων υπαλλήλων. Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ θα αφορά σε μέρος των καταβαλλόμενων αποδοχών των υπαλλήλων δεδομένου ότι η καταβαλλόμενη σύνταξη θα διακοπεί ενώ η βοήθειά τους θα ήταν πολύτιμη."