• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα Δ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 18:34

    σύμφωνα με αυτό το άρθρο θα μπορούσε υπάλληλος να ζητήσει να καταταγεί σε θέσεις ΕΘ ή ΕΕΠ, εφόσον υπάρχει κενή θέση στην Υπηρεσία που υπηρετεί και εφόσον έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις αυτές???