• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γ.' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα έπρεπε να προβλεφθεί ειδικά και συγκεκριμένα ότι επιλέγονται από το μητρώο και όλοι όσοι διορίζονται στις διοικήσεις των Ανεξαρτήτων Αρχών (τηρουμένων ενδεχομένως όλων των άλλων πιθανών νομικών προβλέψεων όπως η επιλογή τους από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κλπ). Τούτο θα έπρεπε να συμβαίνει τουλάχιστον για τα μέλη των συλλογικών διοκήσεων (μέλη Ολομελειών) αν όχι και για τους Προέδρους και Αντιπροέδρους. Δεν αντέχουν άλλο οι Ανεξάρτητες Αρχές να θεωρούνται οι θέσεις των μελών των διοικήσεών τους ως προσοδοφόρο πάρεργο για συνταξιούχους και μέλη ΔΕΠ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη έστω σχέση των μελών της διοίκησης των Ανεξαρτήτων Αρχών με την ίδια τη δημόσια διοίκηση. Τις περισσότερες φορές επιλέγονται άνθρωποι που ουδέποτε έχουν εργαστεί στο δημόσιο και ούτε ξέρουν τον τρόπο λειτουργείας του, ενώ καλούνται να διοικήσουν μία δημόσια υπηρεσία όπως μία Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ειδική πρόβλεψη (όπου έιναι εφικτό) να μετέχει στη διοίκηση της Αρχής τουλάχιστον ένα μέλος του μητρώου προερχόμενο από τους υπαλλήλους της ίδιας της Αρχής.