• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:47

    Πρέπει η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό τομέα (7 χρόνια) να λαμβάνεται υπ' όψιν και για την κατάταξη του άρθρου 27, όπως και του 26, διότι ειδάλλως δημιουργείται ανισότητα μεταξύ υπαλλήλων με τα ίδια χαρακτηριστικά. Π.χ. υπάλληλος με τρία χρόνια προϋπηρεσία στο Δημόσιο και 7 στον ιδιωτικό, θα βρίσκεται κάτω από υπάλληλο που τώρα μπαίνει στο Δημόσιο και έχει 7 χρόνια προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό. Με την αναντιστοιχία ανάμεσα στο άρθρο 26 και το άρθρο 27, ο πρώτος αντί για 10 χρόνια θα του αναγνωρίζονται 3, ενώ ο δεύτερος με λιγότερα συνολικά χρόνια (7), θα τον ξεπερνά. Νομίζω ότι το σχόλιο προηγούμενου χρήστη ότι "αυτό είναι απόλυτα άδικο και αντίκειται στην κοινή λογική" τα λέει όλα.