• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:12

    Άρθρο 27 παρ. 4 : Όπως και ανωτέρω, δεν αντιλαμβανόμεθα, πώς είναι δυνατόν να υπηρετούν σε κατηγορία υπάλληλοι, χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, ήτοι τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.