• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουήλ Βέμης' | 4 Ιουλίου 2016, 16:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Μια εναλλακτική πρόταση εκλογικού νόμου απλής αναλογικής με κύρια χαρακτηριστικά Α) Τον ορθολογικότερο προσδιορισμό των εκλογικών περιφερειών. Β) Την τεχνική δημιουργία ορίου για είσοδο στη βουλή ανά περιφέρεια. Στις 25-εδρικές περιφέρειες το όριο αυτό είναι περίπου 2% Γ) Μικτό σύστημα εκλογής με σταυρό και με λίστα. 1. Εκλογικές Περιφέρειες Ορίζονται όπως οι 13 περιφέρειες Β βαθμού αυτοδιοίκησης. Γίνεται διάσπαση στις μεγάλες περιφέρειες (Αττική - Κεντρική Μακεδονία) έτσι ώστε καμιά περιφέρεια να μην έχει πάνω από το 10% του συνόλου των βουλευτών. Έτσι η Αττική διαιρείται σε τέσσερες περιφέρειες και η Κεντρική Μακεδονία σε δύο. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν οι παρακάτω δεκαεπτά εκλογικές περιφέρειες και οι αντίστοιχές έδρες. Α ΑΤΤΙΚΗΣ-24, Β ΑΤΤΙΚΗΣ-24, Γ ΑΤΤΙΚΗΣ-24, Δ ΑΤΤΙΚΗΣ-15,Α ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-25,Β ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-24,ΣΤΕΡΕΑ-16,ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ-6,ΘΕΣΣΑΛΙΑ-22,ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-20,ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ-17,ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-10,ΗΠΕΙΡΟΣ-12,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-18,Β ΑΙΓΑΙΟ-6,Ν ΑΙΓΑΙΟ-9,ΚΡΗΤΗ-16 2 Υποψήφιοι Βουλευτές συνδυασμών για κάθε περιφέρεια Κάθε συνδυασμός (κόμματος, συνασπισμού κομμάτων, ανεξάρτητων υποψηφίων) μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψήφιων βουλευτών ως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας οπότε και θεωρείται πλήρης. Το 50% των υποψηφίων (με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω) αναγράφονται σε διακριτή λίστα (ΛΙΣΤΑ Α) με σειρά που καθορίζει το κόμμα (ανάλογα αρθρ. 34 ΠΔ 152 /1985). Οι υπόλοιποι αναγράφονται σε άλλη λίστα (ΛΙΣΤΑ Β) με αλφαβητική σειρά. Ο ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρό επιλογής στους υποψήφιους της δεύτερης λίστας. 3. Αναλογική κατανομή στις εκλογικές περιφέρειες Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην περιφέρεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εδρών της περιφέρειας. Το γινόμενο διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην περιφέρεια όλοι οι σχηματισμοί Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού των εδρών της περιφέρειας, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα. Οι έδρες αυτές παραχωρούνται μόνο στους συνδυασμούς που συμμετέχουν με πλήρη ψηφοδέλτια στα ¾ των περιφερειών. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι από τις δύο λίστες εναλλάξ αρχίζοντας από την ΛΙΣΤΑ Α. Έτσι για παράδειγμα σε συνδυασμό που καταλαμβάνει πέντε έδρες εκλέγονται οι τρείς πρώτοι από τη ΛΙΣΤΑ Α και οι δύο με τους περισσότερους σταυρούς από τη ΛΙΣΤΑ Β