• Σχόλιο του χρήστη 'Ντίνος Τριανταφύλλου' | 26 Αυγούστου 2016, 21:24

    Πολύ σημαντικό το γεγονός να συμπεριληφθούν οι τεχνικές ειδικότητες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μετά την κατάργηση των ΤΥΔΚ και την αλλαγή που έφερε ο Καλλικράτης, ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείτο από τα τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού των νομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Τα τμήματα αυτά ήταν υποστελεχωμένα και είχαν στη δύναμή τους ειδικότητες ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΠΕ Διοικητικού (για παράδειγμα με πτυχίο Θεολογίας). Πώς είναι δυνατόν να ελέγξουν τη νομιμότητα προμηθειών, έργων και μελετών χωρίς να διαθέτουν και λόγω ειδικότητας την απαιτούμενη τεχνική εμπειρία; Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός όλων αυτών των ειδικοτήτων που αναφέρονται στη σχετική διάταξη θα είναι τόσο αποδοτικός όσο και αποτελεσματικός και θα συμβάλει στη διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας των ΟΤΑ.