• Σχόλιο του χρήστη 'Ντίνος Τριανταφύλλου' | 29 Αυγούστου 2016, 23:52

    Τα προαναφερόμενα σχόλια πραγματικά δίνουν το στίγμα ότι χρειάζεται μία ευρύτητα ως προς την ειδικότητα καθώς και το προσόν της ξένης γλώσσας που αποτελεί πλέον υποχρεωτικό προσόν σε κάθε διορισμό θα μπορούσε να είναι στο επίπεδο της "καλής" γνώσης τουλάχιστον που είναι το Lower για παράδειγμα στην αγγλική. Όσον αφορά την ειδικότητα του Γεωπόνου που την εξειδικεύει συνάδελφος σχολιαστής θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να μεταταγεί ως ΠΕ Διοικητικού εφόσον θέλει να στελεχώσει την υπηρεσία έτσι όπως έχει δομηθεί. Οι τεχνικές υποθέσεις αφορούν κυρίως έργα, μελέτες και προμήθειες και να επισημάνω ότι τα έργα πρασίνου που είναι μία ειδική κατηγορία έργων εκτελούνται τόσο από Γεωπόνους όσο και από Αρχιτέκτονες και εφόσον είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Αυτό δε σημαίνει ότι οι γεωπόνοι δεν έχουν σημαντικό αντικείμενο στους ΟΤΑ αλλά δεν αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα η στελέχωση της ΑΥΕ συγκεκριμένα από την ειδικότητά τους.