• Σχόλιο του χρήστη 'Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου' | 8 Φεβρουαρίου 2018, 13:50

    Προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου 'Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας' Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου, χαιρετίζοντας την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας, θα επιθυμούσε να γνωμοδοτήσει, να καταγγείλει και να σχολιάσει τα παρακάτω: Τον τελευταίο καιρό διαπράττεται ένα έγκλημα κατά της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Αυτό είναι η αδειοδότηση της καύσης σκουπιδιών (απορριματογενών καυσίμων, όπως το RDF και άλλα εναλλακτικά 'καύσιμα') στο εργοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ. Δεδομένου ότι ο Βόλος ήταν ήδη μια από τις πόλεις με τα υψηλότερα ποσοστά αιωρούμενων σωματιδίων (με τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερών ενός χρόνου άνω των ανώτατων ορίων, τα οποία σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλά!), η πόλη δεν αντέχει καμία επιπλέον άνοδο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, οι διοξίνες που παράγονται από την καύση των σκουπιδιών είναι η πιο επικίνδυνη μορφή δηλητηριασμού, καθώς έχουν υψηλή τοξικότητα, είναι βιοσυσσωρεύσιμες σε κάθε οργανισμό, με ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες τις εγκύους, τα βρέφη και τα παιδιά, είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες. Τέλος, οι κλίβανοι των τσιμεντοβιομηχανιών όπως η ΑΓΕΤ είναι ακατάλληλες για την καύση σκουπιδιών, οι μετρήσεις είναι κάτω από ιδανικές συνθήκες τόσο ελλιπείς που είναι καταδικασμένες να δίνουν παραπλανητικά στοιχεία και οι εμπλεκόμενοι άνθρωποι απέχουν μακράν από τις γνώσεις που θα τους καθιστούσαν κατάλληλους για τη διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήματος. Οι πολίτες του Βόλου είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι επί του θέματος και έχουν άμεση ανάγκη από την υποστήριξη ανθρώπων και φορέων με εξειδίκευση στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και ευαισθησία στη δημόσια υγεία. - Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου υποστηρίζει πως τα σκουπίδια δεν είναι σε καμία περίπτωση καύσιμο και ειδικά σε μη εξειδικευμένους χώρους και προτείνει ως εναλλακτικό σχέδιο στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: α. Την ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (περιορισμένες σωστές οδηγίες) σχετικά με την κατανάλωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων, β. Τη δυναμική προώθηση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ως προς τη χρήση πρώτων υλών και ανακυκλώσιμων υλικών, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους, γ. Την ορθή περιβαλλοντική ενημέρωση και αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δ. Τη δυναμική προώθηση της κομποστοποίησης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στ. Τη συνεχή προσπάθεια της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων, με πρώτο στόχο τη μείωση της παραγωγής από πρώτες ύλες. - Η πόλη του Βόλου, τα προάστια και οι περιφερειακοί Δήμοι, έχουν άμεση ανάγκη από μια ορθολογική, διεπιστημονική διαχείριση ζητημάτων όπως η ποιότητα του αέρα, η διαχείριση του υδρευτικού και αρδευτικού συστήματος και η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων, καθώς τα προβλήματα που έχουν από καιρό προκύψει, οξύνονται πια μέρα με τη μέρα. Οι ΦοΔΣΑ έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά και συστηματικά στους παραπάνω τομείς, αρκεί η λειτουργία τους να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη από επικείμενα συμφέροντα, να βασίζεται σε διεπιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει την απαραίτητη δυνατότητα ευελιξίας, έτσι ώστε να ξεπεράσει τα προβλήματα που σίγουρα θα προκύψουν αργά ή γρήγορα.