• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.' | 15 Φεβρουαρίου 2018, 10:09

    Κύριοι, Η ζήτηση στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό αναλογικών πομποδεκτών με κρυπτοφώνηση απλής αναστροφής, η οποία ως γνωστόν δεν παρέχει καμία απολύτως προστασία στην επικοινωνία των αστυνομικών, διαιωνίζει εν έτη 2018 την έκθεση των αστυνομικών σε βορά των κακοποιών. Όπως είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο και το σοβαρότερο το οποίο αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, είναι κάτι που συζητείται σχεδόν καθημερινά ακόμη και στα κανάλια και είναι απορίας άξιο γιατί οι ζητήσεις του διαγωνισμού εμμένουν ακόμη και σήμερα σ’ αυτό το σύστημα επικοινωνίας, το οποίο είναι πλήρως εκτεθειμένο, ευάλωτο και αναξιόπιστο στο δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει. Η άποψή μας είναι να παραμείνει ο εν λόγω διαγωνισμός όπως ακριβώς είναι, με μόνη μετατροπή την αναλογική διαμόρφωση του πομποδέκτη σε ψηφιακή. Έτσι με ένα επιπλέον κόστος το οποίο σήμερα είναι πολύ μικρό, η αστυνομία θα έχει επιτύχει: 1) Να έχει απόλυτα ασφαλή και απαραβίαστη από κακοποιά στοιχεία επικοινωνία, χωρίς συνακροάσεις και παρεμβάσεις στις συχνότητες. 2) Να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια κατά τουλάχιστον 30% στην επικοινωνία. 3) Να έχει απόλυτη καθαρότητα στην επικοινωνία. 4) Να έχει κατά τέσσερις φορές εξοικονόμηση των συχνοτήτων στο φάσμα αυτών. 5) Οι ψηφιακοί πομποδέκτες, πέραν της ψηφιακής, διαθέτουν και αναλογική τεχνολογία ώστε να επικοινωνούν και με το υπάρχον παλαιό υλικό. Αυτά, καθώς και ένα πλήθος από άλλα σοβαρότατα και απαραίτητα σήμερα πλεονεκτήματα είναι αυτά τα οποία διαθέτουν οι ψηφιακοί πομποδέκτες και οι οποίοι έχουν μόνο ένα ελάχιστο επιπλέον κόστος. Επομένως είναι απορίας άξιο πως παραβλέπονται στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και διενεργούνται προμήθειες με τεχνολογία που ίσχυε πριν από εκατό χρόνια. Με βάση τα ανωτέρω πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως πλέον λόγος εμμονής στην προμήθεια αναλογικών πομποδεκτών. Με τιμή, ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.