• Σχόλιο του χρήστη 'Κασσάνδρα' | 7 Μαρτίου 2018, 04:42

    Στο ακόλουθο χωρίο έχετε ορθογραφικά λάθη: "Στους Ξενώνες του παρόντος παραπέμπονται γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας με πρωτοβουλία των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών, των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Οι Φορείς του προηγουμένου εδαφίου, διαβιβάζουν το συντομότερο δυνατόν το ιστορικό των κακοποιημένων γυναικών στο επιστημονικό προσωπικό του οικείου Ξενώνα. Το τελευταίο προβαίνει στη δημιουργία φακέλου για έκαστο περιστατικό και εισηγείται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του οικείου Ξενώνα την παραμονή των γυναικών ή μη σε αυτόν, με σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης από το τελευταίο"