• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Γεωργίου' | 16 Μαρτίου 2018, 17:20

    Ένα κρίσιμο σημείο στο άρθρο Πεδίο Εφαρμογής είναι η κάλυψη της περίπτωσης της Γονικής Μέριμνας συμπεριλαμβανομνένης της Επιμέλειας Τέκνων. Στο σημείο αυτό πρέπει τα δικαστήρια να υποχρεώνονται εκ του νόμου στην εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων κατά την απόδοση Επιμέλειας, όπου σε όλες τις περιπτώσεις (πλην αυτών της κακοποίησης) θα πρέπει να αποδίδεται Κοινή Επιμέλεια στους δύο γονείς. Σήμερα η κατάσταση ποδηγετεί στην πράξη κάθε έννοια ισότητας αφού: -Ούτε μια δικαστική απόφαση κατ’ αντιδικία δεν έχει εκδοθεί που ν’ απονέμει την κοινή επιμέλεια. -Η αποκλειστική επιμέλεια ανατίθεται στη γυναίκα σε περισσότερες από 90% των περιπτώσεων που φθάνουν στα δικαστήρια. -Οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν παιδιά δεν εκτελούνται με τα μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εκτέλεσή τους επαφίεται στη θέληση της μητέρας, στις χρηματικές ποινές που για να εισπραχθούν απαιτούν ακόμη μια δίκη και στις μηνύσεις. Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εξόφθαλμο ότι είναι αστείο να μιλούμε για ισότητα όταν τα ίδια τα δικαστήρια καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τέτοιο συντριπτικό ποσοστό! Στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει λοιπόν να περιληφθεί άρθρο που να εξασφαλίζει την έννοια της ισότητας των δύο φύλων και να υποχρεώνει τα Δικαστήρια να εφαρμόζουν την κοινή επιμέλεια τέκνων στην πράξη.