• Σχόλιο του χρήστη 'Σκεύος Παπαϊωάννου' | 29 Απριλίου 2018, 12:37
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο „Τμήμα Δ’ διατάξεις για την οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ – ανταποδοτικά τέλη- κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Προϋπολογισμός – δανειακές συνμβάσεις “ και ειδικότερα στα άρθρα για τον προϋπολογισμό: 186, 187, 188, 189, έχω να παρατηρήσω την απουσία της κοινωνικής διάστασης του προϋπολογισμού. Γιατί όχι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ; Ένα εργαλείο κοινωνικής συμμετοχής, διαφάνειας, ενίσχυσης της κριτικής συνείδησης και της ικανότητας των πολιτών για ανάλυση και επιχειρηματολογία, όπως επίσης της κοινωνικής δικαιοσήνης και εκδημοκρατισμού και ενάντια σε πελατειακές σχέσεις.