• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Σπιλάνης' | 31 Ιουλίου 2019, 10:47

    "Από τα εκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς, τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις δεκατριμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο περιφερειάρχης." Εφόσον υπάρχει σύμπραξη παρατάξεων που θα έχει απόλυτη πλειοψηφία τι νόημα έχει να δίνεται απόλυτη πλειοψηφία στη παράταξη του περιφερειάρχη; Γιατί δεν ακολουθούνται οι διατάξεις που αφορούν το Κοινοβούλιο στη συγκρότηση των επιτροπών;