• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Σπιλάνης' | 31 Ιουλίου 2019, 12:03

    Με βάση το νομοσχέδιο η ΟΕ μεταξύ άλλων είναι αρμόδια για: ε) Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο. στ) Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους. ζ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συντάσσει και εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Προβληματισμοί: - η ΟΕ είναι ένα όργανο με πολύ φόρτο εργασίας, γιατί να φορτωθεί και άλλο; - Ο πρόεδρος της ΟΕ θα ασχοληθεί με αυτά τα αντικείμενα και με ποιά διαδικασία όταν είναι αρμοδιότητα άλλων αντιπεριφερειαρχών - οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες είναι εκτελεστικές και πολύ σωστά τις είχε μέχρι τώρα η Εκτελεστική Επιτροπή και ο εκτελεστικός Γραμματέας. Με ποιό σκεπτικό; Είναι σύννομο;