• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 31 Ιουλίου 2019, 18:04

    Για την κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, η Οικονομική επιτροπή να έχει την δυνατότητα να καθορίζει και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για ποσά κάτω του ορίου σύναψης Σύμβασης (€ 2.500), προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρηγορότερα προκύπτοντα νομικά ζητήματα και ανάγκες. Επιπλέον η παραπάνω ευχέρεια της Οικονομικής Επιτροπής για διορισμό εξωτερικού δικηγόρου να περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις αδυναμίας εκπροσώπησης από νομικό του Δήμου για λόγους αποδεδειγμένου φόρτου εργασίας.