• Σχόλιο του χρήστη 'Ι.Δ.' | 1 Αυγούστου 2019, 12:22

    Στην παράγραφο 5 να προστεθούν και ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ. Να γίνει υποχρεωτικό να αντλούνται και αυτά τα στοιχεία από την βάση. Να δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνονται και τα τραπεζικά ιδρύματα. Έτσι σε κάθε αλλαγή ταυτότητας π.χ. ο πολίτης δεν χρειάζεται να κυκλοφορεί από δημόσια υπηρεσία σε δημόσια υπηρεσία ή σε τράπεζα