• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ' | 2 Αυγούστου 2019, 10:37

    Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών εκ παραδρομής/αντιγραφής γίνεται αναφορά για εκτός έδρας Δημάρχων - αντιδημάρχων