• Σχόλιο του χρήστη 'Τζένη' | 19 Μαΐου 2021, 14:38

    Συμφωνω με τις θεσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας Στείλατε Σήμερα στις 11:25 π.μ. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypes%2F%3Fp%3D7914%26fbclid%3DIwAR0oOVoqJVWEXMScK0GQ0X0RQMpGj2s7Qj7Z1pjXv8muLUHWCBLvYiHFllE&h=AT0ssX5GDiVSgsE9wXRdvj8mxPohEM26u5TErb7jlJ0T9UnizujSw5PDi_t3Yn0XeYZ8YDik9Cfs_5zYjqzUAS-t6f_FZeA3IMPICuMKVKUArWVIveqMlMkJGtBXzgxi-bcPBQ