• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΑΛΗΣ' | 20 Μαΐου 2021, 12:12

    Άρθρο 40 Μεταβατικές Διατάξεις 🟥Παρ.2 1). ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Να αντικατασταθεί η δεύτερη πρόταση της παρ.2 ως εξής: «Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών οφείλουν ήδη να έχουν καταχωρισμένα τα ζώα συντροφιάς τους στην υπάρχουσα βάση και εντός 6 μηνών από την λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, οφείλουν να συμπληρώσουν τα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται βάση του άρθρου 4. Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ οι νέες καταχωρίσεις ζώων γίνονται στο ΕΜΖΣ» 2). Είναι λανθασμένη η 3η πρόταση της παρ.2 που αναφέρει: «Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν και διαγραφές ήδη καταχωρημένων εγγραφών από τους ιδιοκτήτες ζώων, εφόσον πλέον αυτά δεν είναι στην κατοχή τους ή δεν βρίσκονται στην ζωή», διότι η ηλεκτρονική βάση λειτουργεί ως εξής: α). Εάν ένα ζώο δεν είναι στην κατοχή του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, πρέπει να ενημερωθεί το αρχείο με το όνομα του νέου ιδιοκτήτη εάν το ζώο μεταβιβάστηκε, ή να γίνει σημείωση ότι το ζώο είναι χαμένο. β). Εάν το ζώο έχει αποβιώσει, επίσης σημειώνεται στο αρχείο. Η διαγραφή εγγραφών καταστρατηγεί την έννοια της ιχνηλασιμότητας, για την οποία φτιάχτηκε & λειτουργεί η βάση δεδομένων! Με την παρ.2 ως έχει, θα μπορεί για 6 μήνες από την αρχή λειτουργίας του ΕΜΖΣ, π.χ. ένας ιδιοκτήτης να εγκαταλείψει τον καταχωρισμένο σκύλο του και να διαγράψει από την βάση την καταχώριση ότι του ανήκε ο σκύλος. Για την προστασία των ζώων, δεν πρέπει να διαγράφεται καμία καταχώριση από την βάση δεδομένων και πρέπει να παραμένουν στην βάση όλοι οι διαδοχικοί ιδιοκτήτες είτε προσωρινοί είτε μόνιμοι, καθώς και οι κωδικοί όσων έκαναν κάθε μεταβολή στα στοιχεία. Εάν αφαιρεθεί για κάποιο λόγο το μικροτσίπ ζώου, θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση του παλαιού με τον νέο αριθμό σήμανσης, τόσο στην παλαιά καταχώριση όσο και στην καταχώριση του νέου αριθμού. Επιπλέον, όπως έχουμε γράψει σε άλλο σχόλιο μας στο άρθρο 4, πρώτη καταχώριση αδέσποτου ζώου στο ΕΜΖΣ θα πρέπει να γίνεται πάντα με προσωρινό ιδιοκτήτη τον Δήμο προέλευσης του ζώου. http://www.opengov.gr/ypes/?p=7915&cpage=6#comment-58513 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Να αφαιρεθεί εντελώς η τρίτη πρόταση της παρ.2 που αναφέρεται στην δυνατότητα διαγραφής εγγραφών. 🟥Παρ. 3 Να αντικατασταθεί το διάστημα των 6 μηνών με διάστημα 30 ημερών, για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Δήμων. 🟥Παρ. 4 Ως πρώτο έτος εφαρμογής των δεικτών απόδοσης να οριστεί το έτος 2022, όχι το 2023.